RIOOLREINIGING, RIOOLINSPECTIE EN RIOOLRENOVATIE IN DE GEMEENTE groningen.

Vandervalk+degroot reinigt, inspecteert en renoveert de komende periode een gedeelte van het rioolstelsel in de wijk Beijum. De gemeente Groningen heeft afgelopen jaren het riool bij u in de wijk in beeld gebracht met een videocamera. Uit de inspectiebeelden is naar voren gekomen dat er gebreken in het riool zijn die het functioneren van het riool belemmeren. Aankomende periode zullen wij voor de gemeente Groningen deze gebreken verhelpen, zodat het riool weer jaren mee kan en langdurig overlast door rioolvervanging voorkomen wordt.

Wanneer het riool bij u voor de deur gerepareerd wordt, ontvangt u van ons een bewonersbrief met een uitleg van onze werkzaamheden en maatregelen die u kunt treffen om overlast te voorkomen.

Rioolreiniging en inspectie: 
Alvorens met de daadwerkelijke reparaties wordt begonnen worden de te repareren riolen eerst nog een keer gereinigd en geïnspecteerd. Dit om te kijken of de gebreken nog overeenkomen met de eerder uitgevoerde inspectie. Deze inspectie wordt beoordeeld waarna de definitieve reparaties worden vastgesteld.

Rioolreparatie: 

Dit doen wij door het aanbrengen van deelliners (glasvezel binnenvoering) aan de binnenzijde van het riool . Ook kan het voorkomen dat er obstakels in het riool aanwezig zijn die door de normale reiniging niet uit het riool verwijderd kunnen worden. Met een speciale robot zorgen wij ervoor dat deze obstakels worden verwijderd. Tevens kan het zijn dat aansluitingen op het hoofdriool dusdanig beschadigt zijn dat herstellen van buitenaf noodzakelijk is. Er zal dan een minigraver bij u in de straat deze aansluitingen opgraven en herstellen. Bewoners die aangrenzend wonen aan het te repareren riool zullen individueel op de hoogte gebracht worden middels een brief met daarin omschreven welke handelingen ze moeten doen vooraf aan de rioolrenovaties. Voor verdere informatie over onze reparatie methodes verwijzen wij u naar onze website : www.valkdegroot.nl .

Wilt u weten waar en wanneer wij aan het werk zijn verwijs ik u naar onze planning.

Hieronder ziet u enkele foto's van de voertuigen welke u tijdens de werkzaamheden in de straat zult zien.

 img wa         download

 img wa             combi

Heeft u vragen/klachten/opmerkingen over de werkzaamheden? Vul dan het contactformulier rechts op deze pagina in.

BIJ CALAMITEITEN OF VRAGEN M.B.T. DE REINIGING, INSPECTIE EN RENOVATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONZE UITVOERDER : 06 12981398

Vraag hier uw informatie aan en ontvang binnen 24 uur een reactie.

Disclaimer
Links

Innovatief

ONDERGRONDS

logo gemeente groningen

vandervalk+degroot
beeldmerk vandervalk degroot
Groningen
informatie aanvragen cta